Giá bán The Gloria Nguyên Hồng [Tháng 3/2024]

GIÁ BÁN

Bảng giá này chỉ mang tính chất Rumor để quý khách tham khảo booking sớm nhận thêm chiết khấu Early Bird 02%, chưa phải bảng giá niêm yết chính thức.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu The Gloria liên hệ Hotline: 0973.103.001

Căn hộ Diện tích thông thủy (m2) GIÁ MIN
Đơn giá Tổng giá Giá thanh toán thường + CK Early Bird 2% Giá vay 12T + CK Early Bird 2%
1 71  122,000,000     8,662,000,000     8,142,280,000     8,488,760,000
2 64  130,000,000     8,320,000,000     7,820,800,000     8,153,600,000
3 73  135,000,000     9,855,000,000     9,263,700,000     9,657,900,000
4 57  126,000,000     7,182,000,000     6,751,080,000     7,038,360,000
5 57  126,000,000     7,182,000,000     6,751,080,000     7,038,360,000
6 57  126,000,000     7,182,000,000     6,751,080,000     7,038,360,000
7 59  126,000,000     7,434,000,000     6,987,960,000     7,285,320,000
8 64  127,000,000     8,128,000,000     7,640,320,000     7,965,440,000
9 82  125,000,000   10,250,000,000     9,635,000,000  10,045,000,000
10 69  122,000,000     8,418,000,000     7,912,920,000     8,249,640,000
Căn hộ Diện tích thông thủy (m2) GIÁ MAX
Đơn giá Tổng giá Giá thanh toán thường + CK Early Bird 2% Giá vay 12T + CK Early Bird 2%
1 71  136,000,000     9,656,000,000      9,076,640,000      9,462,880,000
2 64  149,000,000     9,536,000,000      8,963,840,000      9,345,280,000
3 73  156,000,000   11,388,000,000   10,704,720,000   11,160,240,000
4 57  145,000,000     8,265,000,000      7,769,100,000      8,099,700,000
5 57  145,000,000     8,265,000,000      7,769,100,000      8,099,700,000
6 57  145,000,000     8,265,000,000      7,769,100,000      8,099,700,000
7 59  145,000,000     8,555,000,000      8,041,700,000      8,383,900,000
8 64  145,000,000     9,280,000,000      8,723,200,000      9,094,400,000
9 82  140,000,000   11,480,000,000   10,791,200,000   11,250,400,000
10 69  136,000,000     9,384,000,000      8,820,960,000      9,196,320,000

 

Hotline:  0973.103.001
  0973.103.001
Đăng ký nhận thông tin